Szef Gabinetu Politycznego
Prezesa Rady Ministrów
×
Szef Gabinetu Politycznego
Prezesa Rady Ministrów
img loading booster img loading booster

MAREK SUSKI

OSIĄGNIĘCIA

Razem możemy więcej!

Dzięki pracy zespołowej, drużynie PiS udało się zrobić wiele dobrego dla Polski i Ziemi Radomskiej. 

Oto niektóre z naszych sukcesów:

  • Do 30 000 nowych miejsc pracy dzięki rządowym funduszom na budowę lotniska w Radomiu. Budowa radomskiego lotniska przyczyni się do skoku cywilizacyjnego Radomia i całego regionu. Lotniskowa inwestycja może się przełożyć na dziesiątki tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy.
  • 6 000 mieszkań rocznie Powstaje pod Grójcem fabryka nowoczesnych prefabrykatów do budowy 6 tys. mieszkań rocznie.
  • 90 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg lokalnych w regionie radomskim, dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych, w ramach którego budujemy nowe drogi lub remontujemy istniejące. Nasz region korzysta też z funduszy w ramach programu Mosty dla Regionów, z którego dofinansowana zostanie m.in budowa mostu przez Wisłę koło Kozienic.
  • 78 200 dzieci z Ziemi Radomskiej korzysta z programu Rodzina 500+, który jest inwestycją w polskie rodziny, zredukował ubóstwo i poprawił jakość życia milionów Polaków.
  • Wsparcie dla rolników, z którymi wspólnie pracowałem nad tzw. ustawą o pomocniku rolnika. Od 2018 roku pomocnik rolnika jest ubezpieczony w KRUS. Rząd PiS aktywizuje także Koła Gospodyń Wiejskich, wspierając je finansowo.
  • Inwestujemy w edukację. Dzięki przychylności i wsparciu rządu na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym utworzono kierunek lekarski, a dziesiątki tysięcy uczniów korzystają z programu 300+ na wyprawkę szkolną.
  • Odtwarzamy Polskę powiatową! W naszym regionie z Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych odtworzymy 27 podmiejskich linii autobusowych. Odtwarzamy likwidowane przez lata komisariaty i posterunki Policji i inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne.
HISTORIA REGIONU

W Ziemi Radomskiej odkryto jedne z najstarszych na ziemiach polskich ślady pobytu człowieka. A trzeba dodać, że ówczesny neandertalczyk był raczej rzadkim gościem w tej części Europy. Wiek krzemiennych narzędzi znalezionych w Tomaszowie koło Rudy Wielkiej - dziesięć kilometrów na południowy zachód od Radomia - określany jest na 250 tysięcy lat. Krzemień wydobywano na miejscu - jest to zatem najstarsze w Polsce zagłębie górnicze.

Strzałka w prawo

Ziemia radomska w I Rzeczypospolitej była częścią powiatu radomskiego w województwie sandomierskim. Obecnie to część województwa mazowieckiego z największym miastem w rejonie Wisły i Pilicy Radomiem. Dynamicznie rozwijające się miasto ( liczba mieszkańców 213 000) jest siedzibą powiatu. radomskiego i Kurii diecezji radomskiej.

RADOMSKIE

OSTATNI TWEET:

Odwiedź nasz profil

NASZE BIURA

Radom

ul. Rynek 9 tel. 48 362 50 32 e-mail: bpms@wp.pl

Grójec

ul. Piłsudskiego 4 (I piętro) Teresa Bednarska tel. 512 814 170

Warka

ul. Warszawska 45 (Budynek CESiR) Teresa Bednarska tel. 512 814 170